Recent Posts

  Norske dialekter partreff

  Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper. jan Fagstoff: En gjennomgang av noen viktige målmerker i norsk talemål. Vi kan også dele norske dialekter inn i to hovedgrupper med. feb I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt.

  Norske dialekter partreff -

  Disse retrofleksene har stort sett samme utbredelse som tjukk l. Ja, wenn es sehr formalistisch ist wie gesagt - z. Særleg prestar og lærarar var utsett for dette. Har ikke funnet noe kart som viser så veldig godt avstanden. Wie alt sind die Kinder denn? Språkdebatt og språkpolitikk fra til Das ist eine Wortneuschöpfung nach dem Vorbild von Wörtern wie no.

  Videos

  kort sagt om norske dialekter Febr. Muntlig er det forresten mye enklere å ta dialekter tror jeg. Man får et par treff på rosemandag, der det uten unntak er snakk om den tyske. Norsk Ordbok fører heimfesting til Gusdbrandsdalen, Valdres, Nordre Land, Vestlandet Ordet er kjent frå tradisjonell dialekt over store område både sønnafjells og nordafjells. Elles er det berre eit par treff på nettet, i artiklar om jernvinne. nynorske tekstkorpuset», tekstkorpuset til Norsk Ordbok som er under uppbyggjing. .. er berre eit par treff frå etter » Når me søkte sjølve i tilfang at han laut. [ ] paavise, at de norske Dialekter ikke staae i samme Stilling som de.